O miłości, która była

Morzem w moich snach 
Podróżą moich palcy 
Moją ręką zachwytu
Tańcem z wydarzeniami 
Zawrotem serca Winem świadomości 
Rosą 
Kroplami szczęścia 
Muzyką kochania 
Lotem nad radością 
Najgłębszą pieszczotą 
Wszystkim tym byłaś Miłości moja
***
A zostałaś tylko wierszem

powrót